Open cages

Сучасний світ невпинно розвивається. На шляху до економічного зростання завжди постають питання збереження миру та безпеки, співпраці у різноманітних сферах науки та освіти, загальної поваги до справедливості, законності та прав людини. Таким чином з’являється потреба у спеціалізованих організаціях, які зможуть забезпечити втілення Цілей сталого розвитку у більшості країнах світу. Саме такою установою і є Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури, скорочено ЮНЕСКО (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO).

16 листопада у світі святкують День ЮНЕСКО. Ця організація допомагає всьому світу досягнути миру і справедливості. Тож в цей день згадаймо історію створення і функціонування ЮНЕСКО, а також досягнення в напрямках миру, справедливості та прав.

ЯК З’ЯВИЛАСЯ ЮНЕСКО?

Ще в 1942 році відбулася конференція міністрів освіти країн-союзниць. Кінець війни ще був не близький, але вони вже хвилювалися про відновлення системи освіти з настанням миру. З їхньої пропозиції у 1945 році було скликано конференцію і 16 листопада підписано Статут ЮНЕСКО. 44 країни зібралися, щоб створити установу, яка втілить ідеї культури миру у світі. За їхнім баченням, така організація має установити «інтелектуальну і моральну солідарність людства» і запобігти початку нової війни.

3 листопада 1958 року у Франції відбулося урочисте відкриття головної штаб-квартири ЮНЕСКО на площі Фонтенуа. Його форма нагадує латиську букву «Y».

ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ ЮНЕСКО?

Серед людей є поширеною думка про те, що ЮНЕСКО опікується тільки освітою, культурою і пам’ятками. Насправді організація намагається втілити всі Цілі сталого розвитку ООН в життя, має проєкти й програми в областях екології, гідрології, океанології, збереження всесвітньої культури та духовної спадщини. Безліч об’єднань «підхоплюють цю хвилю», що робить набагато реальнішим досягнення таких цілей.

А ЩО Ж ТАКЕ ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ І ДО ЧОГО ТУТ ВІДКРИТІ КЛІТКИ?

Це ключові напрямки розвитку країн, що були ухвалені на Саміті ООН зі сталого розвитку. Вони спрямовані на подолання бідності, захист планети та забезпечення миру і процвітання для всіх людей у світі. Таких цілей 17. ЮНЕСКО намагається втілити їх в життя завдяки різноманітним організаціям, заходам та подіям. Безліч компаній та організацій з усього світу, розділяючи ті ж цінності, що й ООН та ЮНЕСКО, всіляко сприяють втіленню та підтримці Цілей. Серед таких організацій і «Відкриті клітки Україна», яка намагається втілювати одразу декілька ідей сталого розвитку.

Серед них:
Ціль 12. Відповідальне споживання та виробництво
Ціль 13. Пом’якшення наслідків змін клімату
Ціль 14. Збереження морських ресурсів
Ціль 15. Захист екосистеми суші

Всі ці цілі пов’язані між собою та мають відношення до роботи організації.
Боротьба з надмірним споживанням та промисловим виробництвом, зокрема продуктів тваринного походження (м’ясо, хутро, фуа-гра), одна з головних цілей ГО. Адже саме промислове тваринництво вже спричинило 60% глобальних втрат біорізноманіття. Крім цього, понад 75 млрд тварин помирають на фермах щорічно. Тварини знаходяться в замкнутих приміщеннях, що є надзвичайно негуманним. Саме тому були створені такі проєкти як Cage-free Альянс Українського Бізнесу, що допомагати бізнесам та виробництвам ставати гуманнішими та відповідальнішими, не лише стосовно людей, але й до тварин, що використовуються у виробництві.

Однією з цілей ГО «Відкриті клітки Україна» є поширення рослинних альтернатив, чим зокрема займається кампанія UA Plant-Based. Адже зв’язок між змінами клімату та раціоном, хоч і неочевидний, але суттєвий: близько 18% викидів парникових газів припадає на тваринництво, а саме вони й спричиняють кліматичні проблеми.

Через популяризацію рослинних раціонів та інформування суспільства про проблеми, пов’язані з виловленням риби та морепродуктів, боремося за збереження морських ресурсів,
адже вилов морських жителів – це одна з причин забруднення океанів викидами палива з кораблів. Також через надмірний вилов за останні 60 років кількість риби скоротилась на 90%, і вже існують прогнози, що вона взагалі зникне в океані до 2060 року, якщо людство продовжуватиме в тому ж темпі.

Виробництво м’яса потребує значних площ, як для випасання худоби, так і для вирощування кормів: щосекунди ділянка дощових лісів, еквівалентна футбольному полю, вирубується для випасу тварин. Саме тому ми й намагаємося показати варіанти виключення чи скорочення вживання тваринних продуктів з раціону, що буде не лише здоровіше, а й екологічніше.

Сучасний світ потребує не тільки постійного удосконалення технічної бази, а й постійну підтримку гуманного ставлення до усіх створінь, рівноправності, небайдужості та екосвідомості. Навіщо? Відповідь очевидна: без цих якостей ми загрузнемо у війнах, екологічних проблемах, а більшість видів помруть в наслідок знищення біорізноманіття. Хіба це те майбутнє, яке ми уявляємо?

Саме тому діяльність «Відкритих кліток» спрямована на досягнення гуманного ставлення до всіх істот, свідомості та екологічної культури. Організація постійно бере участь в розробці та лобіюванні низки зоозахисних законопроєктів, покликаних захистити тварин та навколишнього середовища від жорстокості та експлуатації. Одним із них є Законопроєкт 2351, який набув чинності 8 листопада. Він забороняє виробництво фуа-гра, посилює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, забороняє пропаганду насильства над тваринами та багато іншого. Завдяки таким змінам не лише наше законодавство стає ближчим до європейських стандартів, але й досягнення Цілей глобального розвитку стає досяжнішим.

Авторка: Аліна Тимошенко, активістка ГО «Відкриті клітки Україна»