20 липня 2021

ЕКОКОНТРОЛЮ БУТИ! РАДА ПРИЙНЯЛА ЗП №3091

У 2019 році Державна екологічна інспекція України мало не була ліквідована до створення нової природоохоронної служби. На щастя, цього не трапилось, оскільки у захисті диких тварин та довкілля не останню роль відіграє саме екоінспекція, перевірки якої кілька років знаходились під мораторієм.

15.07.2021 року Проєкт Закону про державний екологічний контроль №3091 від 19.02.2020 року був прийнятий у першому читанні.

Авторами у пояснювальній записці до Проєкту № 3091 обгрунтовано зазначається, що зараз екоінспекція через бюрократичні обставини неспроможна своєчасно відреагувати на звернення фізичних осіб про порушення, що спричинило навколишньому природному середовищу та провести позапланові заходи державного нагляду, що своєю чергою підриває екологічну безпеку держави, призводить до можливості не допуску суб’єктами господарювання працівників Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів до здійснення державного нагляду (контролю), неможливість проведення рейдових перевірок й забезпечення роботи цілодобово, у вихідні й святкові дні, зобов’язання використання виключно уніфіковані форми акти під час здійснення перевірки, яка є недостатньо інформативною та не передбачає її доповнення необхідними розділами.

Формальними причинами не допусків є факти зловживання правами, наданими Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а саме:

плановий чи позаплановий захід щодо суб’єкта господарювання – юридичної особи має здійснюватися у присутності керівника або особи, уповноваженої керівником (зловживання: відсутність керівника на підприємстві протягом періоду проведення перевірки);
планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час суб’єкта господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку (зловживання: здійснення діяльності, зокрема, залпових викидів забруднюючих речовин протягом нічного часу та/або внесення змін до правил внутрішнього трудового розпорядку під час проведення перевірок або ж безпосередньо перед їх початком);
підставами для здійснення позапланових заходів є звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється територіальним органом державного нагляду (контролю) за наявністю погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу (зловживання: фактично без звернення фізичної особи та без погодження центрального апарату Держекоінспекції територіальний орган не може вийти на позапланову перевірку, що нівелює оперативність та ефективність позапланових заходів);
виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання можуть бути зупинені повністю або частково виключно за рішенням суду (зловживання: судовий розгляд справ про тимчасове призупинення діяльності розглядається судовими органами протягом досить тривалого часу, під часу якого підприємство продовжує працювати та чинити шкоду довкіллю та здоров’ю людей).

Такі перепони викликають необідність удосконалення відповідного законодавства.

Водночас нагадаємо, що і з діючим законодавством можна працювати й не заплющувати очі на екологічні проблеми та проблеми диких тварин. Захід контролю екоінспекції дійсно доводиться чекати довше, але є ряд випадків, коли таке звернення буде більш ефективним, аніж швидкий виїзд групи реагування патрульної поліції. Наприклад, екоінспекція з ініціативи та підтримки громадськості виграла судові справи проти Одеського цирку, проти хутроферми голландського бізнесмена в Сінгурах тощо.

Судові рішення створили прецеденти, щоб вивести діяльність кривдників тварин поза закон, боротьба триває, а екоінспекція дозволяє створювати такі прецеденти.

Так, зараз Держекоінспекція працює відповідно до річного плану, який затверджується до 1 грудня попереднього року. Наприклад, річний план перевірок на 2021 рік був затверджений наказом Держекоінспекції 01.12.2020 року.

Наявність річного плану зовсім не означає, що суб’єкти господарювання (далі – СГ) не зазначені в цьому плані, не можуть бути перевірені. Так, існують також позапланові перевірки, для яких існує вичерпний, але достатньо широкий перелік підстав:
власне волевиявлення СГ своєю заявою;
невиправлені недостовірні дані, заявлені СГ;
перевірка стану виконання приписів, виданих СГ за результатами попередньої перевірки;
звернення фізичної особи про порушення своїх прав або природоохоронного законодавства (за наявністю погодження Держекоінспекції України);
неподання СГ документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин;
доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив;
настання аварії, смерті внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю СГ.

СГ має бути попереджений про проведення планової перевірки щонайменше за 10 днів, при позаплановому заході контролю таке попередження не вимагається, в обох випадках перевірка має обов’язково проводитись в присутності керівника або уповноваженої ним особи.

Отже, навіть зараз механізми є, хоч і вимагають удосконалення.

Дійте: посилання на довідник, що розповість як звернутись до екоінспекції зі зразком звернення, підготовлений експерткою Світланою Руденко спеціально для Відкритих кліток ТУТ: https://opencages.com.ua/books/publikatsiy/zvernennya-do-ecoinspeccii

Авторка статті: Світлана Руденко, представниця ГО “Відкриті клітки Україна”

Вподобайте нас у соцмережах

Дізнавайтеся все про нашу роботу!

Приєднуйся до 473 людей, яким не байдужа доля тварин на фермах.

Відкриті клітки

Зоозахисна організація