ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

Версія від 3 серпня 2022 року

Управителем вебсайту opencages.com.ua (далі –“Вебсайт”) та володільцем персональних даних є Громадська організація «ВІДКРИТІ КЛІТКИ УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код:40244655, адреса: вул. Ванди Василевської, буд.13, м. Київ, 04116), що зареєстрована та діє у відповідності до вимог чинного законодавства України (далі – “Організація”).

Ці Правила користування (“Правила”) описують на яких умовах користувач може користуватись Вебсайтом. 

Будь ласка, ознайомтесь із ними.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Для цілей цієї Угоди користувач — це будь-яка дієздатна фізична особа, яка вносить на Вебсайті свої персональні дані з метою отримати зворотній контакт для реалізації мети та будь-яка фізична особа, яка відвідала вебсайт з будь-якою метою.

1.  ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Отримуючи доступ до Вебсайту Користувач зобов’язується не порушувати будь-які авторські права та права інтелектуальної власності Організації та будь-яких інших третіх осіб.  

Користувач може використовувати матеріали з Вебсайту лише з метою перегляду та отримання зворотного контакту для реалізації мети визначені цими Правилами.  Користувач не може копіювати, зберігати будь-які матеріали вебсайту, незалежно від системи зберігання без письмової згоди Організації.

Користувачеві заборонено, без письмового дозволу Організації, будь-яким чином використовувати з комерційною метою будь-яку інформацію та будь-які об’єкти інтелектуальної власності, що розміщені на вебсайті. Авторські права на Вебсайт належать Організації.

Вміст, що відображається на Вебсайті, включаючи, але не обмежуючись текстом, графікою, анімацією, логотипами, торговельними марками, є власністю Організації охороняється чинним законодавством України та міжнародними законами про авторські права, торговельні марки, патенти та інші права інтелектуальної власності. Всі права захищені. Користувач не можете використовувати, модифікувати, адаптувати чи будь-яким чином змінювати ці матеріали та вміст без письмового дозволу Організації. Користувач погоджується не використовувати будь-яку контактну інформацію та електронні адреси, які можна знайти на Вебсайті, для надсилання будь-якої небажаної комерційної інформації. Користувач не має права повторно публікувати матеріали з цього Вебсайту, або відтворювати чи зберігати матеріали з цього Вебсайту в будь-якій публічній або приватній електронній системі пошуку, відтворювати, копіювати, використовувати з комерційною метою або в інший спосіб без письмової згоди  Організації. 

Для отримання дозволу на використання будь-яких вищеописаних об’єктів інтелектуальної власності Організації, надішліть лист за адресою: contact@opencages.com.ua

Якщо Користувач отримав дозвіл від Організації використовувати об’єкти інтелектуальної власності, він не можете змінювати чи видаляти будь-які авторські назви, торговельні марки, тексти чи повідомлення про авторські права. У випадку, якщо користувач отримав право використовувати будь-який вміст, то використовувати його слід із зазначенням найменуванння Організації.

Вебсайт Організації може містити посилання на інші вебсайти третіх сторін (наприклад, Facebook,  LinkedIn тощо).  Організація не несе відповідальності за вміст таких вебсайтів.

Користувач на власний ризик може перейти за посиланням, що може міститися на Вебсайті Організації на інші вебсайти, а також користувач підпорядковується умовам та політиці приватності відповідних третіх сторін.

Організація дозволяє переглядати вміст та заповнювати інформацію на Вебсайті Користувачу з 16 років. Якщо Користувачу менше 16 років, йому потрібно отримати дозвіл батьків/опікуна, інших законних представників на користання Вебсайту. Якщо Користувач не досяг 16 років і не надав дозвіл батьків/опікуна, інших законних представників на користування Вебсайтом, він зобов’язаний, припинити користуватися Вебсайтом.

2. ОБМЕЖЕННЯ

Організація забороняє Користувачу використовувати Вебсайт у будь-який спосіб, який завдає чи може завдати шкоди цьому Вебсайту. Користувачу заборонено використовувати цей Вебсайт всупереч чинному законодавству та цим правилам або будь-яким чином, що може завдати шкоди вебсайту чи будь-якій особі.

3. ПОВЕДІНКА КОРИСТУВАЧА НА ВЕБСАЙТІ

Користуючись Вебсайтом, користувач погоджується:   

  • з Політикою приватності, яка розміщена на вебсайті;
  • не порушувати та не сприяти будь-яким іншим особам порушувати цих Правил;
  • не порушувати права інтелектуальної власності Організації;
  • не використовувати Вебсайт будь-яким способом, який може пошкодити, вимкнути або перевантажити програмно-технічні комплекси (сервери) вебайту;
  • не використовувати Вебсайт будь-яким способом, який може спричинити технічні збої Вебсайту;
  • не завантажувати або в будь-який інший спосіб копіювати, збирати інформацію, що міститься на Вебсайті;
  • не надсилати будь-яке шкідливе програмне забезпечення (вірусів, троянів, шпигунських програм), рекламного програмного забезпечення або будь-якого іншого шкідливого програмного коду, здійснення DoS-атак, втручання або зриву роботи будь-якої мережі, обладнання або сервера, підключеного або використовуваного для надання доступу до вебсайту;
  • не намагатися отримати несанкціонований доступ до Вебсайту, комп’ютерних систем і мереж, підключених до Вебсайту;
  • у разі заповнення форми на Вебсайті погоджуєтесь з отриманням від Організації розсилки інформаційного або рекламного характеру.
  • не вчиняти шахрайські дії під час користуванням Вебсайтом.
4. ВНЕСЕННЯ ПОЖЕРТВИ

Фінансова підтримка зоозахисту відбувається у формі добровільних пожертв, що  є добровільною та не повертається.

Добровільні пожертви використовується Організацією для проведення та забезпечення  діяльності (реалізації напрямів, цілей  діяльності Організації)  відповідно до Статуту та законодавства України. 
Добровільна пожертва вноситься за допомогою системи дистанційного обслуговування через мережу Інтернет “Приват24” та “WAYFORPAY” (Apple Pay, Google Play та інші).

Організація не несе відповідальності щодо обробки платежів за допомогою сервісів оператора платежів, такий сервіс може збирати адресу Користувачів електронної пошти, номер телефону, платіжну адресу, деталі платіжної картки, її термін використання та інші персональні дані, які буде вважати необхідними для надання послуг. Такий збір персональних даних регулюється правилами та політиками платіжного оператора. Організація не відповідає за зобов’язання інших осіб щодо персональних даних Користувача, які були зібрані через Вебсайти третіх сторін. 

5. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Організація прагне захищати та поважати конфіденційність користувача. Організація може збирати певні персональні дані для надання високоякісних послуг через Вебсайти. Інформації про те, коли, де, в яких цілях і чому організація збирає персональні дані про користувачів, як їх використовують, умови розголошення їх іншим особам, права користувачів щодо персональних даних, містяться в Політиці приватності.​

6.  ЗМІНИ 

Організація може вносити зміни повністю чи частково та/або оновлювати ці Правила в будь-який час. Подальше використання Вебсайтом Користувачем після будь-яких змін до цих Правил означатиме, що Користувач приймає ці зміни. Будь-який елемент Вебсайту Організація може змінити, доповнити, видалити або оновити без попередження та на власний розсуд.

7. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ОРГАНІЗАЦІЯ У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД КОРИСТУВАЧЕМ ЧИ ІНШОЮ ОСОБОЮ ЗА БУДЬ-ЯКІ ОТРИМАНІ НИМ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, ФАКТИЧНІ ЧИ ВТОРИННІ ЗБИТКИ, УПУЩЕНУ ВИГОДУ, РОЯЛТІ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЧИН ЇХ ВИНИКНЕННЯ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ БУЛА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОПЕРЕДЖЕНА ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ТАКИХ ЗБИТКІВ, І НЕЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, ЩО БУДЬ-ЯКИЙ ОБМЕЖЕНИЙ ЗАСІБ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ НЕ ДОСЯГ СВОЄЇ ОСНОВНОЇ МЕТИ. 

Вебсайт та функціональність, включаючи всі написи, текст, додатки, вміст та дизайн Вебсайту, надаються користувачам “як є” та “як доступно”. Організація не гарантує користувачеві жодних результатів, успіху тощо в результаті використання Вебсайту. Організація не зобов’язана забезпечувати роботу Вебсайтів на всіх платформах, на всіх пристроях або за певних конкретних умов.
Організація може в односторонньому порядку вносити покращення та/або зміни на Вебсайті та/або програми та інші видимі та невидимі для користувача елементи у будь-який час без попередження.
Користувач погоджується, що він повинен використовувати Вебсайт на власний розсуд. Організація не гарантує, що робота Вебсайту буде безперебійною, без істотних або критичних помилок, збоїв чи інших дефектів. Організація докладає належних зусиль для підтримання належного робочого стану Вебсайту.
Користувачу забороняється використовувати цей Вебсайт у будь-який спосіб, який завдає чи може завдати шкоди Вебсайту, що суперечить чинному законодавству.

Ці Правила та будь-які пов’язані з ними відносини регулюються чинним законодавством України. Будь-які спори вирішується за встановленою за встановленою предметною та територіальною юрисдикцією такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України;

8. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Користувач можете зв’язатися з Організацією із запитаннями, запитами за допомогою контактів, що вказані на Вебсайті або електронною поштою на contact@opencages.com.ua

Дізнавайтеся все про нашу роботу!

Приєднуйся до 473 людей, яким не байдужа доля тварин на фермах.

Відкриті клітки

Зоозахисна організація